Habits.

"In truth, the only difference between those who have failed and those who have succeeded lies in the difference of their habits. Good habits are the key to all success. Bad habits are the unlocked door to failure. Thus, the first law I will obey, which precedeth all others is- I will form good habits and become their slave"
 
Ordet vana kanske inte väcker några större associationer hos dig. Våra vanor är vad som styr vårt liv, vårt dagliga agerande. Våra vanor är med andra ord vad som formar våra liv. Det innebär alltså stora förändringar den dagen vi reflekterar över vilka vanor vi har, och är beredda att ersätta de destruktiva vanorna med sådana som tar oss i rätt riktning. Det citerade stycket ovan är taget ur boken "The greatest salesman in the world" av Og Mandino. Lik citatet påpekar, är en mans vanor vad som skiljer de framgångsrika och de icke framgångsrika åt. Det är med andra ord dags att inse att våra vanor är den avgörande faktorn i kampen att bli framgångsrik. 
 
Se över dina vanor idag och reflektera över vilka som måste ersättas. Min nya vana är att varje dag påminna mig själv om vad jag är tacksam för. Gör det samma, ersätt en av dina destruktiva vanor, så kan idag komma att bli första dagen i ditt nya liv.